...

Maandagmorgen. Verschillende groothandelaars krijgen het bezoek van de speurders van het auditoraat van de Belgische Mededingingsautoriteit (BMA). Ze zijn op zoek naar bewijzen van oplichting via prijsafspraken. Auditeur-generaal Véronique Thirion spreekt van een 'zeer ernstig dossier'. Volgens haar gaat het trouwens nog veel verder dan louter prijsafspraken maken. Zij vermoedt dat er sprake is van kartelvorming en een verdeling van de marktposities. Alle voorwaarden die apothekers en de farma opgelegd krijgen, zouden onderling afgesproken zijn. De verdenking is niet nieuw, maar nu is de BMA ook naar een onderzoeksrechter gestapt met de vraag om toestemming voor huiszoekingen. Een toestemming die ook verleend is. Dat de zaak nu in een stroomversnelling komt, heeft alles te maken met een marktonderzoek dat in gang is gestoken naar aanleiding van de fusie van Pharma Belgium en Belmedis. Een jaar geleden liet Pharma Belgium (deel van het Europese Celesio) weten dat het Belmedis zou overnemen. Aangezien Celesio en Belmedis concurrenten zijn, was de toestemming van de mededingingsautoriteiten vereist. Bij dat onderzoek werd de hele sector doorgelicht. Naast Pharma Belgium en Belmedis werden dus ook Febelco, CERP en Lifé aan een onderzoek onderworpen. Die drie eersten kregen maandag BMA over de vloer, maar volgens de auditeur-generaal worden ook de andere groothandelaars en zelfs de kleine spelers op de markt in het onderzoek meegenomen. De groothandelaars hebben hun medewerking aan het onderzoek toegezegd.