...

Het was onze zusterkrant 'le Généraliste' die van de minister een duidelijk antwoord kreeg. Ze ontkende niet dat er een probleem is met de beschikbaarheid van geneesmiddelen en dat die situatie niet alleen vervelend is voor de apotheker, maar nog meer voor de patiënt. Maar om daar nu meteen de wet voor te veranderen, is voor haar een stap te ver. Apothekers Het is een reactie die op weinig genade kan rekenen bij de deelnemende apothekers. "Dat pilootproject was op zich een veelbelovend project, maar het was een doodgeboren kind", zeggen ze. "De objectieven die werden voorgesteld waren gebaseerd op de theoretische lijst van geneesmiddelen. De clusters die gevormd werden, bestonden ook uit moleculen die wel heel goedkoop waren, maar amper beschikbaar. Men wilde de maximale besparing berekenen, zonder rekening te houden met de realiteit van beschikbaarheid op de markt. Er was bovendien nog meer. In dat jaar zijn de duurste moleculen uit de reeks - de originele middelen die na octrooi hun prijs hadden verlaagd - zwaar in prijs gedaald. Bovendien was er halverwege een opvallende interferentie met de nieuwe remuneratie. Er waren ook praktische problemen omdat de clusterlijst in dat jaar zo vaak veranderde, dat niemand er nog aan uit geraakte."