...

Net zoals in de rest van Europa en niet langer gehinderd door allerlei politieke machinaties heeft Frankrijk nu ook de strijd aangebonden tegen het irrationeel geneesmiddelengebruik. De slogan klinkt bekend in de oren: 'Geneesmiddelen, neem ze niet eender hoe!' Het doel: de Fransen aan het verstand brengen dat het zomaar slikken van geneesmiddelen een risico inhoudt en tegelijkertijd het opwaarderen van de taak van de Franse gezondheidswerkers. Europees kampioen Televisiespotjes, pubs in alle grote Franse magazines, patiëntengetuigenissen en professionelen in de gezondheidssector die de ether onveilig maken, affiches in zowat alle artsenkabinetten en apotheken... In deze tijden van budgettaire tekorten heeft het ministerie van Volksgezondheid alleszins niet op een euro gekeken. De opdracht is dan ook niet min. De Fransen zijn en blijven grootste geneesmiddelenslikkers binnen Europa en over alle klassen van geneesmiddelen heen (DREES 2010). Het gemiddelde en gestandaardiseerde geneesmiddelengebruik per inwoner ligt 40 procent hoger dan het gemiddelde gebruik van de inwoners van zeven andere Europese landen (Duitsland, Denemarken, Spanje, Italië, Nederland, het Verenigd Koninkrijk en Zwitserland). Om dit even te duiden: in 2010 was elke Fransman goed voor... 48 dozen geneesmiddelen. Gezond evenwicht Het slikken van geneesmiddelen lijkt in Frankrijk wel normaal te zijn. Vandaar dat de campagne de nadruk legt op de eigenheid van het geneesmiddel en de poten-tiële risico's. "Wij kunnen de mentaliteit doen veranderen door telkens weer te verwijzen naar de eigenheid van het geneesmiddel op zich", zegt Abdu Gnaba, een socio-antropoloog die de actie steunt. "Etymologisch betekent 'medicament' de ene keer remedie en de andere keer vergif. Het is de ambivalentie tussen een vreemd lichaam, dat kan gezien worden als agressief, en tegelijkertijd een middel dat fantastisch is omdat het ook hoop geeft. En omdat er intrinsiek sprake is van een soort ambivalentie, moeten we het goed beheersen". Natuurlijk heeft de overheid met deze actie ook nog een ander doel. De Fransman moet, na alle heisa rond de affaire Mediator, opnieuw vertrouwen krijgen in het geneesmiddel en deze actie moet daartoe bijdragen.