...

Uit solidariteit met de meer dan 45.000 mensen die ieder jaar te horen krijgen dat ze kanker hebben en hun naasten droegen de apothekers in Vlaanderen vorige week een geel lintje. David Vansteenbrugge, algemeen directeur van Kom op tegen Kanker, benadrukt de belangrijke rol die lokale (huis)apothekers kunnen spelen in de zorg voor mensen met kanker: "Patiënten vallen nog te vaak tussen stoel en bank wanneer ze uit het zieken(huis) worden ontslagen en onvoldoende door hun huisarts kunnen worden opgevangen. In de toekomst kunnen de apothekers mogelijk nog vaker een kompas zijn voor patiënten en hun naasten, vooral op psychosociaal vlak."David Vergucht, apotheker en voormalig kankerpatiënt, vindt dat ook een belangrijk aandachtspunt in de zorg voor mensen met kanker. Het persoonlijke contact met patiënten kan volgens hem resulteren in meer betrokkenheid bij de behandeling en preventie. "Veel mensen hebben nog altijd een bepaalde schroom, en zeggen daarom soms niets over hun diagnose. Toch is het echt wel belangrijk dat een huisapotheker alle medicatie helpt op te volgen. Patiënten hebben ook vaak nood aan een luisterend oor", aldus Vergucht.Afmattend trajectEen van de grootste uitdagingen in de zorg voor mensen met kanker is de grote last van de frequente medische afspraken, bestralingen en chemotherapieën die de patiënten en hun naasten ondervinden. "Het is een afmattend traject met veel verplaatsingen, net op momenten waarop je je het slechtst voelt", legt Vansteenbrugge uit.Daarom zet Kom op tegen Kanker zich in voor verbeteringen. Vansteenbrugge ziet hierin een toekomstige mogelijkheid voor de apothekers om nog vaker een kompas te zijn voor patiënten en naasten op psychosociaal vlak: "Door patiënten op te vangen wanneer ze doorverwezen kunnen worden naar een lotgenotengroep, inloophuis of infopunt zoals onze Kankerlijn en het Kankerfonds wanneer het financieel moeilijk wordt.""Daar samen waakzaam voor zijn en doorverwijzen naar deze talrijke zorginitiatieven kan onze samenwerking zeker versterken. Een huisapotheker is een vertrouwd en nabij figuur in het traject van een patiënt en kan ook op dat aspect bijdragen."Volgens Vergucht zijn we op de goede weg, al is er nog veel marge voor verbetering: "Om actief aan preventie te doen, moet je zo breed mogelijk gaan en gericht alle kanalen benutten die de burger kunnen aanspreken.""Dat kan perfect in de apotheek met wat populatiemanagement. Vele lokale apothekers zetten zich daar nu al voor in, jammer genoeg nog steeds kosteloos. Een kleine vergoeding zou alvast meer van mijn collega's over de streep trekken."