...

Granny dumping: de term waaide over uit de VS maar het fenomeen is hier evenzeer bekend. In geval van granny dumping, 'dumpen' kinderen zoals de naam suggereert hun bejaarde ouder of grootouder voor ze op reis vertrekken in het ziekenhuis, doorgaans op de spoedafdeling. Daarna verdwijnen ze in de veronderstelling dat het ziekenhuis de opvang op zich zal nemen."Vorige zomer hadden we zo een aantal gevallen waarbij de zoon of dochter doodgewoon zei: Wij vertrekken op reis, bel mijn zus of broer maar als er iets is", vertelt Gina Volkaert, verantwoordelijke externe communicatie van UZ Brussel. In het verleden moest het ziekenhuis op die manier ook 'bijspringen' op kerst- en oudejaarsavond, omdat de familie zonder zorgen wilde feesten."Deze vormen van granny dumping mogen de afgelopen jaren dan wel sterk afgenomen zijn, de 'verdoken' granny dumping neemt echter toe, zegt Gina Volkaert. In dit geval komen (klein)kinderen met hun ouder of grootouder naar de spoed omdat de thuissituatie of de zorgbehoefte onhoudbaar is. In het UZ Brussel dienen er zich zo gemiddeld vijf gevallen per maand aan.De toename is te wijten aan het feit dat mensen hun ouder zo lang mogelijk thuis willen houden, denkt Volkaert, vaak om financiële redenen. "Maar thuiszorg 24u per dag en 7 dagen op 7 is niet altijd haalbaar. Naar de spoed komen is eerder een noodkreet, de kinderen kunnen op dat moment de zorg niet meer aan of de aandoening is zo erg is dat ze niet weten waar anders heen."Meestal worden deze ouderen, in functie van de zorgbehoefte, voor een kort verblijf opgenomen om daarna terug naar huis te keren. "Ofwel wordt met de sociaal werker van het ziekenhuis naar een permanente oplossing gezocht zoals een transfer naar een woonzorgcentrum", aldus Volkaert.