...

De opleiding bestaat sinds het academiejaar 2022-2023, en biedt een basis om als apotheker actief te worden in een woonzorgcentrum en er het medicatieproces te optimaliseren. Ze staat open voor apothekers met een diploma master in de farmaceutische zorg die ook de module 'Medicatienazicht basic' van het Instituut voor Permanente Studie voor Apothekers (IPSA) hebben afgerond. De opleiding leert om met het team en de coördinerend raadgevend arts (CRA) van het woonzorgcentrum in dialoog te gaan, verbeterpunten in het medicatieproces vast te stellen en concrete verbeteracties te formuleren en te implementeren. Daarnaast komen ook andere relevante onderwerpen zoals infectiebeleid, regelgeving en beleid aan bod.Kwaliteit van medicatieprocessenWie de opleiding volgt, kan vanaf januari 2025 aan de slag in het POOMAH-project van de Vlaamse Overheid. Het POOMAH-project onderzoekt de kwaliteit van medicatieprocessen in Vlaamse woonzorgcentra, en bekijkt hoe deze kwaliteit kan verbeterd worden.De opleiding bestaat uit het volgen van een e-learning, een stage in een woonzorgcentrum (1 dag per week gedurende 10 weken) en deelname aan intervisiemomenten met collega-apothekers.Meer informatie op de website van de opleiding.