...

Geachte apotheker,Ik ben laatstejaarsstudente farmaceutische wetenschappen aan de Universiteit Antwerpen en in het kader van mijn masterproef onderzoek ik de plaats van de homeopathie in de farmaceutische zorg met Prof. Dr. L. Pieters als promotor. Tijdens mijn stage ondervond ik dat de patiënten regelmatig vragen naar homeopathische producten, daarom onderzoek ik de percepties van apothekers omtrent homeopathie. De enquête omhelst vragen (zie onderstaande link) i.v.m. of u voorstander of tegenstander bent van homeopathie en de beweegredenen hiervoor, over uw ervaringen en vragen over het verkoop van homeopathie. Dit neemt slechts een tiental minuten in beslag en de resultaten worden strikt anoniem verwerkt (alle apothekers van dezelfde apotheek kunnen afzonderlijk deelnemen aan deze enquête). Indien u graag op de hoogte wilt gesteld worden van de resultaten van de studie, kan u dit tevens laten weten. Alvast bedankt voor uw medewerking,E-mail: helena.montrieux@student.uantwerpen.behttp://tinyurl.com/qe3wtt4