...

Het 'opstarttraject' is de opvolger van het voortraject diabetes - dat zelf de opvolger was van de diabetespas. Noch de diabetespas, noch het voortraject waren een groot succes. Het opstarttraject financiert de diabeteszorg voor patiënten die de diagnose kregen maar nog geen toegang krijgen tot het zorgtraject of de diabetesconventie. Het zou om meer dan een kwart miljoen personen gaan.Het opstarttraject diabetes is een zogenaamd 'transversaal project' van het Riziv - dat is één dat verschillende deelsectoren zoals artsen, apothekers, verpleegkundigen,... mee betrekt. In de begroting 2022 was vijf miljoen euro opgenomen voor het traject - minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, Frank Vandenbroucke (Vooruit) maakte bekend dat hij er in 2024 6,3 miljoen euro voor uittrekt.Nadruk op educatieIn het opstarttraject heeft een diabetespatiënt recht op vier educatiesessies. Die kunnen door verschillende zorgverleners gegeven worden (diëtisten, apothekers, verpleegkundigen,...). Maar minstens één sessie volgt de patiënt bij een diabeteseducator.De andere zorgverleners die diabeteseducatie geven, moeten zelf minsten twee uur voortgezette opleiding per jaar volgen.Minister Vandenbroucke kondigt ook aan dat hij 500.000 heeft opzijgezet om de vergoeding voor een sessie diabeteseducatie op te trekken, met 16% van het geïndexeerde bedrag. De vergoeding voor een individuele sessie van minstens een half uur zou dan 31,54 euro bedragen in plaats van 25,64 euro. (De vergoeding voor een groepsessie van 2 u. voor maximum 10 personen zou dan 19,72 euro per persoon bedragen in plaats van 16,03 euro.)Diabetespatiënten moeten dankzij het opstarttraject geen remgeld betalen voor een jaarlijks mondonderzoek bij de tandarts, voor podologie en voor voedingsadvies door een diëtiste.Het traject zou in 2025 automatisch worden verlengd.Het Riziv kondigt aan in november over het opstarttraject een aantal webinars te organiseren - maar het geeft nog geen data. De regering kondigt een nationale communicatiecampagne aan.Het ontwerp-KB moet ook nog zelf een trajectje afleggen voordat het door de Koning ondertekend in het Staatsblad kan verschijnen. De ministerraad keurde het nog maar principieel goed. Het gaat nu eerst naar de Raad van State voordat het de definitieve goedkeuring kan krijgen.