...

Tot driemaal toe schreef Selor de procedure voor deze toppositie bij het Riziv uit. Niemand voldeed aan de gestelde eisen, ook de huidige kabinetschef van Maggie De Block (Open VLD) dokter Bert Winnen niet.De derde poging startte in september 2019. Brieuc Van Damme (37) nam voor het eerst deel -één van de criteria is tien jaar relevante ervaring, die had hij nog niet bij de vorige twee procedures. Na schriftelijke en mondelinge proeven en na gesprekken met de administrateur-generaal en de adjunct-administrateur-generaal van het Riziv werd zijn kandidatuur bevestigd en in mei doorgestuurd naar minister De Block.Benoemingen van topambtenaren kunnen echter enkel gebeuren door een ministerraad met volheid van bevoegdheid. De huidige regering Wilmès voldoet daaraan uiteraard niet. En dus ontbreekt vooralsnog die ene ministeriële handtekening om de benoeming af te ronden. Gezien de huidige aanslepende regeringsonderhandelingen valt te vrezen dat groen licht nog wel even op zich kan laten wachten.De tegenstelling kan wel niet veel groter zijn. De vorige leidend ambtenaar van de Dienst Geneeskundige Verzorging, Ri De Ridder, is arts, lag mee aan de basis van de wijkgezondheidscentra in ons land en heeft een uitgesproken links profiel. Van Damme is economist van opleiding en heeft een liberale achtergrond. Onder meer was hij verbonden aan het Itinera Institute en hij doceerde aan de universiteiten van Antwerpen en Gent. Lange tijd werkte Van Damme op Open VLD-kabinetten. Hij was adviseur gezondheidszorg bij Alexander De Croo (2011-2014) en adjunct-kabinetschef bij De Block (2014-2016). Verder lag hij mee aan de basis van de Vrijdaggroep, een "denktank van jongeren van divers pluimage." Sinds maart van dit jaar was Van Damme in het kader van de coronacrisis opnieuw aan de slag als adviseur van vicepremier Alexander De Croo (Open VLD)."Aangezien het dossier nog goedgekeurd moet worden door de ministerraad, zou reageren voorbarig zijn", aldus Brieuc Van Damme. "Ik hoop snel mee mijn schouders te kunnen zetten onder de verdere uitwerking van een toegankelijke en kwaliteitsvolle gezondheidszorg. Ik geloof sterk in de kracht van overleg en het samenbrengen van verschillende meningen."