...

In onze vorige editie schreven we al dat APB bezwaren heeft tegen de online apotheek. Die zou gebruik maken van een lacune in de wet om geneesmiddelen weliswaar op naam maar niet rechtstreeks aan de patiënt op te sturen. Dat zou tegen de wet van de geneesmiddelenaflevering zijn en niet conform de regels van de kunst. De Orde der Apothekers heeft nu ook duidelijk stelling genomen. De Nationale Raad is bezorgd dat de aflevering van de via internet bestelde geneesmiddelen niet verantwoord gebeurt en dat de bijhorende farmaceutische zorg wordt verwaarloosd. In hetzelfde schrijven heeft ook de Orde het over de problematiek van aflevering van geneesmiddelen via afhaalpunten en de publiciteit die voor deze online apotheek werd gevoerd zonder tussenkomst van de apotheker-titularis. www.ordederapothekers.be