...

Naar aanleiding van alle heisa in de Mediator affaire heeft de Franse minister van Volksgezondheid Xavier Bertrand besloten om een soort 'assisen' van het geneesmiddel te organiseren. Zes werkgroepen werden belast met de taak om grondig na te denken over het hele systeem van gezondheidsproducten. Na meer dan drie maanden werk, heeft de Orde der Apothekers de vrucht van die denkoefening gepubliceerd. Hoe kunnen we de Franse burger opnieuw vertrouwen geven in het gezondheidssysteem? De Orde vindt ook dat er veel verbetering mogelijk is, maar dat dit niet tot excessen mag leiden. Alles is vatbaar voor verbetering, maar het Franse gezondheidssysteem heeft al bewezen doeltreffend te zijn. Verder is er natuurlijk de farmacovigilantie. De Orde benadrukt de noodzaak van de onafhankelijkheid van apothekers die in dienst van de farmasector werken. Zij moeten hun taak als bewaker kunnen verzekerd zien, zonder druk van buitenaf of eventuele dreiging met sancties door hun werkgevers. Transparante belangen Voor de Orde is het noodzakelijk dat de Fransman zeker is van de objectiviteit van de mensen die in de gezondheidszorg werken en de experts die samenwerken met de industrie in het kader van onderzoek. Deze transparantie zou kunnen verzekerd worden door de publicatie van alle vergoedingen - direct of indirect - die door de labo's worden betaald. Er zou ook een grotere transparantie moeten zijn in de opleidingen die door de farma aan de apothekers gegeven worden. De Orde stelt dan ook voor om de financiering van opleidingen door de labo's alleen mogelijk te maken als er sprake is van 'niet-exclusiviteit en transparantie'. De Orde gaat zelfs nog een stapje verder. Ze zou willen dat de basis- en voortgezette opleidingen duidelijk ongevallen en schandaaltjes in de sector van de gezondheidszorg meedeelt om zo 'toe te laten dat de gezondheidswerkers een kritische geest ontwikkelen ten aanzien van de volksgezondheid'. De Orde wil ook dat er wordt toegezien op de kwaliteit van de bezoeken van de medisch afgevaardigden, zodat er een duidelijk verschil kan worden gemaakt tussen publiciteit en wetenschappelijke informatie.