...

Stefaan Callens is professor aan het Interfacultair Centrum voor Biomedische Ethiek en Recht aan de K.U. Leuven en gespecialiseerd in het gezondheidsrecht. "Als we de verkoop van OTC-geneesmiddelen gaan toetsen aan de Europese wetgeving, dan kunnen we het in ons land toch bijzonder moeilijk krijgen om de huidige regelgeving te blijven houden", stelde hij vorige week op de alumnidag van Alfagen in Leuven. "Ik geloof niet dat we de verkoop van OTC-geneesmiddelen zullen kunnen blijven beperken tot de officina's. We zien dat de uitbreiding naar andere verkoopkanalen - zoals grootwarenhuizen en drogisterijen - in het buitenland soms al lang is gebeurd. Wij zullen de exclusiviteit niet kunnen behouden. Wat ik wel geloof, is dat Europa de uitbreiding zal opleggen, maar daar wel bepaalde restricties aan zal verbinden zoals de verplichting dat een apotheker toezicht zal moeten houden."