...

Volgens de Eurobarometer 'Antibioticaresistentie', een enquête die bij 26.761 burgers uit 27 staten werd uitgevoerd onder wie 1.003 Belgen, zouden vier op de tien Europeanen de afgelopen 12 maanden een antibioticum hebben ingenomen. Deze resultaten zijn bijna helemaal identiek aan deze van 2002. Maar dit Europese gemiddelde verbergt toch wel heel wat opvallende verschillen tussen de landen onderling. Zo delen de zuidelijke landen het overmatige gebruik van antibiotica. Met 57 procent spannen de Italianen de kroon, gevolgd door Malta (55 %), Spanje (53 %) en Roemenië (51 %). Onderaan de ladder vinden we Zweden en Slovenië met respectievelijk 22 procent en 27 procent. België bevindt zich in de middenmoot (36 %). Een grote ommekeer was er de laatste jaren in geen enkel land op te merken: een overduidelijke meerderheid van Europeanen (95 %) koopt zijn antibiotica op medisch voorschrift. Slechts 3 procent geeft toe dat hij ze zonder voorschrift heeft verkregen en 2 procent zegt dat het nog antibiotica waren van een vorige behandeling. Verontrustend is wel Roemenië, waar 16 procent van de ondervraagde burgers zegt de antibiotica bij de apotheker te hebben gehaald, zonder voorschrift. Gebrek aan kennis De kennis over antibiotica hebben de Europeanen niet in de vingers. Een op de vijf ondervraagde burgers zou een antibioticum hebben genomen tegen de griep. Anderen namen het tegen een bronchitis (17 %), keelpijn (15 %), een verkoudheid (14 %) en een hoest (9 %). Antibiotica tegen virussen.... Sensibilisatiecampagnes blijven maar proberen om de mensen duidelijk te maken waar antibiotica vooral niet voor dienen... de euro valt maar langzaam. Slechts 36 procent blijkt het te begrijpen. Amper 46 procent weet dat antibiotica niet doeltreffend zijn tegen een verkoudheid en griep. Voor ons land zijn de antwoorden iets beter. Met 69 procent aan goede antwoorden haalt België de tweede plaats, net na Finland (72 %) en voor de andere landen die op dit gebied wel vaker op de eerste rij staan: Zweden (68 %), Nederland (66 %), Denemarken (66 %) en Groot-Brittannië (65 %). Impact Jaar na jaar en overal in Europa proberen sensibiliseringscampagnes de burgers met hand en tand uit te leggen hoe het nu zit met antibiotica. Maar zijn die campagnes overal even doeltreffend en is hun boodschap identiek? Niet helemaal. Minder dan vier op de tien ondervraagde Europeanen (37 %) - maar wel 51 procent van de Belgische ondervraagden - zeggen dat ze wel degelijk informatie hebben ontvangen hen waarschuwt om geen antibiotica te gebruiken als het niet nodig is. Bijna een op de drie kreeg die informatie van de behandelende arts. Vervolgens komen de televisie (29 %) en de pers (15 %) als informatiebron naar voren. De Belgen onderscheiden zich positief van de rest van Europa en ze lijken zich vooral te laten aanspreken door televisiespotjes.