...

De reactie van APB was dan ook bijzonder kort. Volgens secretaris-generaal Jan Depoorter is het resultaat niet wat er van een apotheker mag verwacht worden. Maar er zijn verzachtende omstandigheden. In een mededeling stelde APB dat ze 'veel inspanningen levert om het volledige apothekerskorps in te richten op farmaceutische zorg. Dat willen we absoluut blijven doen, maar we vragen wel dat de overheid ons daarbij steunt. Die indruk hebben we momenteel helaas niet. Door de zware besparingen en de onredelijke - en tijdrovende - maatregelen die worden opgelegd, is men onze sector aan het versmachten."