...

Tot nog toe was het zo dat artsen die elektronisch voorschrijven, ook een papieren documentje afprinten. Dat lijkt op het traditionele voorschrift, maar bovenaan zit er een RID-code, een extra barcode die gescand moet worden om het elektronisch voorschrift op te halen.Op 1 juli dit jaar werd het elektronisch voorschrift rechtsgeldig, maar het papieren document was nog nodig voor alles wat met terugbetaling te maken had. Tot nog toe moest het papieren voorschrift samen met het tariferingsbestand overgemaakt worden aan de tarificatiedienst.1 januari 2017Vanaf 1 januari 2017 is dat nu anders. Het elektronisch voorschrift primeert en het papieren duplicaat is niet langer rechtsgeldig als de voorschrijver Recip-e heeft gebruikt. Als er echter op het papieren voorschrift geen RID-code staat, blijft die geldig zoals vroeger. Alleen als er effectief een elektronisch voorschrift bestaat, verandert het papieren voorschrift van statuut.Een ruwe schatting leert ons dat het vermoedelijk om een 160.000 elektronische voorschriften per dag gaat, goed voor 10 procent van alle voorschriften. Een kwart daarvan wordt door de apothekers opgehaald.Aangezien het systeem niet altijd even goed werkt, is het indien nodig mogelijk om af te leveren en op basis van het 'bewijs van elektronisch voorschrift' bij overmacht, bv. als eHealth plat ligt. Als daarvan gebruik wordt gemaakt, moet er nadien wel geregulariseerd worden. 1 januari 2018Vanaf 1 januari 2018 moet het elektronisch voorschrijven algemeen in gebruik zijn. Dat wordt het papieren voorschrift een uitzondering en moet alles elektronisch gebeuren. Voorschriften moeten op dat moment bij Recip-e opgehaald worden op basis van het rijksregisternummer van de patiënt in plaats van de RID.