...

Vroeger moest de Nederlandse patiënt aan zijn huisarts een verwijsbriefje vragen voor een bezoek aan een diëtist, een ergotherapeut, een logopedist, een orthopedist of een podotherapeut. De ministerraad heeft nu echter ingestemd met een wijziging van de wet BIG. Dat gebeurde na een voorstel van minister Schippers van Volksgezondheid. De patiënten kunnen daardoor binnenkort rechtstreeks een afspraak maken met deze paramedici. De bedoeling van de minister is om de huisarts te ontlasten en hem meer tijd te laten voor urgentere, meer medische zaken. Als er nu nog een positief advies volgt van de Raad van State, kan de wetswijziging worden doorgevoerd.