...

Het is niet alleen de storm die in maart de bewoners van Frankrijk heeft geteisterd. De regering van Sarkozy heeft ook een inventaris gemaakt van geneesmiddelen waarvan de terugbetaling vanaf april van 35 procent naar 15 procent terugvalt. De maatregel werd al in de vorige herfst aangekondigd en gaat over een honderdtal producten, maar de beslissing die nu is genomen gaat over bijna 170 geneesmiddelen. De reden die daarvoor wordt aangehaald is de twijfel die het HAS (Haute Autorité de Santé) over de doeltreffendheid van die medicatie heeft. Maar tussen de geneesmiddelen die zogezegd een toch wel mager medisch voordeel geven, vinden we ook vaatverwijderaars, antiseptica, een crème tegen herpes, een middel tegen geheugenproblemen en zelfs een hoestsiroop. Als we dan aan die lijst de generische broertjes toevoegen, dan worden door deze maatregel 600 geneesmiddelen geraakt. Die besparing zou de overheid 145 miljoen euro moeten opbrengen. Geld dat onmiddellijk bij de Sociale Zekerheid wordt gevoegd. Boycot Het aankondigen alleen al van de maatregel heeft kwaad bloed gezet. De Mutualité Française, dat een groot deel van de Franse mutualiteiten verzamelt, heeft opgeroepen tot een boycot. Het heeft al zijn leden gevraagd om de terugbetaling van de restanten (85 %) niet meer te aanvaarden. Wat betekent dat het weer de patiënt is die zal mogen opdraaien om de rekening te vereffenen. u