...

Het is de consumenten- en patiëntenorganisatie Health Action International (HAI) die de financiële achtergrond heeft onderzocht van de 23 patiëntenkoepels waarmee de EMA rond de tafel zit. Daar wordt het Europees geneesmiddelenbeleid besproken. Volgens HAI is de verplichte financiële transparantie van die patiëntenkoepels dode letter en doet EMA er niets aan om inzicht te krijgen in de financiële achtergronden van de organisaties. Ruim de helft van de organisaties voldoet dan ook niet aan de eisen van transparantie die in 2005 werden opgesteld. Binnen Europa overlegt de EMA ook met het European Patients Forum (EPF) dat door de Europese Commissie als de belangrijkste spreekbuis van de patiënten wordt gezien. In 2007 werd het EPF volledig door het bedrijfsleven gefinancierd. www.trouw.nl