...

In een eerste fase benoemde het Overlegcomité -waarin naast de federale ook de deelstaatministers zetelen- Pedro Facon voor een jaar. Het regeerakkoord voorziet dat dit mandaat indien nodig verlengbaar is met perioden van zes maanden.In zijn functie wordt de coronacommissaris bijgestaan door een equipe van medewerkers en door een inter- en multidisciplinair wetenschappelijk comité.Ook buitenlandse wetenschappers en een team van projectbeheerders kan Facon desgewenst inschakelen. De hoofdopdracht van de nieuwe regeringscommissaris is om "de afstemming te verzekeren van het gezondheidsbeleid van de federale overheid en dat van de deelstaten."Die opdracht is Facon op het lijf geschreven. De hoge ambtenaar en voormalige kabinetschef van de vorige minister van sociale zaken en volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD) is ook secretaris van de Interministeriële Conferentie Volksgezondheid. Hij kent het klappen van de zweep. Tijdens de eerste coronagolf in het voorjaar loodste hij de ziekenhuizen al doorheen de pandemie. Enerzijds slaagde hij erin het aantal bedden intensieve zorg op korte tijd flink op te hogen. Anderzijds concentreerden de ziekenhuizen zich louter op covid-19-zorg zodat alle patiënten verzorgd konden worden. Planbare zorg die men kon uitstellen, moest ook worden uitgesteld. Ondertussen zijn de ziekenhuizen beter voorbereid. Onder meer door middel van een spreidingsplan zodat ook de reguliere zorg verzekerd blijft.Vriend en vijand loven de aanpak van de pas benoemde corona-commissaris. Pedro Facon is tegelijk diplomatisch, charismatisch en doortastend. Die capaciteiten zal hij nodig hebben. Het is immers zijn taak om de vele overheden in dit land goed te laten samenwerken.Dat wordt een hele uitdaging, zo bleek ook uit een dubbelinterview met professor Erika Vlieghe in de special Bravo! die de redactie in juni uitbracht. Pedro Facon: "administraties en zelfs ministers willen wel samenwerken. Maar er zijn gewoon heel veel discussies over wie nu precies waarvoor bevoegd is en wie welke hefbomen in handen heeft. De capaciteiten zijn enorm gefragmenteerd. Iedereen is altijd wel een stukje bevoegd. Elke entiteit beschikt over een beetje middelen maar geen enkele entiteit heeft voldoende middelen, capaciteit en expertise", aldus Facon in Bravo!