...

De koepels van de fabrikanten van oorspronkelijke geneesmiddelen en van generieke middelen (en biosimilars) verspreiden tezamen een mededeling om het belang van het correcte gebruik van geneesmiddelen te benadrukken."Geneesmiddelen zijn complexe producten," onderstreept Catherine Rutten, ceo van pharma.be. Medicijnen kunnen mortaliteit en morbiditeit terugdringen, en het aantal ziekenhuisopnamen verminderen. Maar ze kunnen zij ook bijwerkingen vertonen, en interacties met andere middelen. Ieder geneesmiddel heeft eigen mogelijke contra-indicaties en specifieke aandachtspunten.Artsen en apothekers zullen de patiënt aanvbevelingen geven, nodig om de behandeling in goede banen te leiden en de therapietrouw te verbeteren. Daarnaast staat alle nuttige informatie nog een beschreven in de bijsluiter.Ieder moet volgens Rutten dus zijn verantwoordelijkheid opnemen om doeltreffend en veilig gebruik van medicatie mogelijk te maken.Dat onderstreept ook Jorisch Van Assche, Managing Director van Febelgen: ""Alle geneesmiddelen, wat ze ook mogen zijn, zijn sterk gereguleerde producten. Hun veiligheid (mogelijke bijwerkingen) en hun doeltreffendheid (nut en efficiëntie) worden op de voet gevolgd gedurende de ganse levenscyclus."De patiënt kan voor aanbevelingen over het correct gebruik dan ook altijd terecht op een aantal websites. Pharma.be riep bijvoorbeeld www.goedgebruik.be in het leven, met een aantal algemene aanbevelingen.De website e-bijsluiter bevat de publieksbijsluiter (en wetenschappelijke bijsluiter) van alle producten van de leden van pharma.be.