...

Vooraleer een geneesmiddel in de apotheek belandt, heeft het al een jarenlang traject van klinische studies en moeizame administratieve verplichtingen achter de rug. En toch is zelfs dat maar het topje van de ijsberg. "Als het geneesmiddel in het 'echte leven' terechtkomt, wordt het met allerlei bijkomende factoren geconfronteerd die bepaald worden door de context van het gebruik: polymedicatie, off label gebruik, veel grotere groepen patiënten, chronisch gebruik...." Legt prof. Jean-Michel Dogné van de Facultés universitaires Notre-Dame de Paix uit Namen uit. "Studies worden over het algemeen uitgevoerd op een gemiddelde van 1.500 patiënten. Terwijl we, statistisch gezien, bij een risico van één patiënt op de 5.000, ongeveer 15.000 patiënten zouden moeten bestuderen."