...

TA heeft alle geneesmiddelen opgelijst in een online databank. TA baseerde zich op de bevindingen van het BCFI), Nederlandse en Franse vaktijdschriften voor apothekers en internationale papers. Pharma.be reageert vrij droog maar duidelijk op de onderzoeksresultaten. Ze onderlijnt dat de veiligheid en de werkzaamheid van geneesmiddelen een absolute prioriteit is. "Alle betrokken partijen nemen hun verantwoordelijkheid op: de overheid die reguleert en controleert, de industrie die ontwikkelt en produceert, de artsen die voorschrijven, de apothekers die afleveren. Dit geldt in het bijzonder voor de innovatieve farmaceutische industrie: haar doel is om elke dag opnieuw nieuwe, veilige en doeltreffende geneesmiddelen te ontwikkelen en deze beschikbaar te maken voor patiënten." "Een geneesmiddel wordt doorheen zijn hele levenscyclus continu op veiligheid (eventuele bijwerkingen) en werkzaamheid (nut en doeltreffendheid) bewaakt. Het EMA (European Medecines Agency) en het FAGG (Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten) controleren de veiligheid en de werkzaamheid van elk geneesmiddel en beslissen of het geneesmiddel in België al dan niet op de markt komt. Pas als ze de VHB (vergunning voor het in handel brengen) toekennen, kan een bedrijf een geneesmiddel aan de patient ter beschikking stellen." "Eenmaal het geneesmiddel op de markt is, bewaakt de industrie de veiligheid van haar geneesmiddel gedurende de hele levenscyclus. De geneesmiddelenbewaking is een verantwoordelijkheid die ze deelt met alle actoren in de gezondheidszorg. Het FAGG en het EMA hebben de macht om, op basis van deze meldingen, het gebruik van geneesmiddelen te beperken of geneesmiddelen van de markt te halen en de verkoop ervan te verbieden." "Geneesmiddelen zijn geen doorsnee producten. Voor een optimale behandeling is het belangrijk dat we zorgvuldig omgaan met geneesmiddelen. Dat betekent in de eerste plaats dat patiënten en zorgverleners de nodige informatie moeten krijgen om het geneesmiddel correct te gebruiken." "pharma.be neemt haar verantwoordelijkheid op en ontwikkelde verschillende initiatieven om het goed gebruik van geneesmiddelen te bevorderen ten behoeve van artsen, apothekers en patiënten. Voorbeelden zijn onze site voor goed gebruik, www.goedgebruik.be waarin advies gegeven wordt over goed gebruik van een geneesmiddel, en de site www.e-bijsluiter.be. Deze laatste bevat de up-to-date bijsluiters van de geneesmiddelen van alle leden van pharma.be, eenvoudig te consulteren door de gezondheidsbeoefenaars en de patiënten."