...

In die context bracht Siska Desplenter, voorzitter Vlaamse Ziekenhuisapothekers (VZA), afgelopen maandag een bezoek aan de apotheek in Kortenberg waar Ann Van de Casteele werkzaam is. Tijdens het bezoek werd er onder meer gepraat over de functionaliteit van het multidisciplinair gedeeld medicatieschema en de samenwerking onder de lokale huisapothekers en ziekenhuizen. "Er is nood aan een vlottere communicatie tussen de eerste lijn en de tweede lijn van het zorglandschap. VAN werkt daarom actief mee aan de ontwikkeling, implementatie en uitrol van de digitale gegevensdeling in de eerstelijnszorg", luidt het in een persbericht. Ann Van de Casteele: "We merken maar al te vaak dat wanneer men ontslagen wordt uit het ziekenhuis, er problemen volgen met de medicatie. Om heropnames zo veel mogelijk te vermijden, is het dus belangrijk dat we deze werkpunten serieus nemen en dat we meer tijd krijgen om ze op te lossen. Want wanneer je medicatie aflevert, moet je als huisapotheker ook kunnen controleren of alles correct is."Siska Desplenter is benieuwd om te zien hoe de nieuwe opdrachten in de dagelijkse werking van de huisapotheek vorm hebben gekregen. "Ik kijk erg uit naar de dialoog over hoe we de transmurale zorg verder vorm kunnen geven." Volgens haar is een al dan niet elektronisch gedeeld medicatieschema essentieel om de huidige problemen in transmurale communicatie te overkomen. "Zowel de huisapotheker en de ziekenhuisapotheker als de artsen uit alle gezondheidszorglijnen worden met deze moeilijkheden geconfronteerd. Een goed ontslag begint bij een goede opname en een goede opname begint met een goed thuismedicatieschema."Een interview met An Van de Casteele kan u lezen op de website van VAN.