...

De conclusies worden getrokken naar aanleiding van een onderzoek naar de voorgeschreven middelen aan CM-leden in rusthuizen. Op die manier werd het geneesmiddelengebruik van 59.863 personen in 1.084 voorzieningen onder de loep genomen.