...

De Nederlandse beroepsvereniging van apothekers (KNMP) wil dat de zorgverzekeraars de apothekers honoreren voor de begeleiding van het medicijngebruik van hun patiënten voor en na opname in het ziekenhuis. De verzekerde zorg garandeert die begeleiding wel, maar de zorgverzekeraars vergoeden de apothekers er niet voor, waardoor de apothekers niet staan te springen om veel tijd in die begeleiding te steken. "De apothekers moeten deze begeleiding uit eigen zak betalen en dat is voor hen niet vol te houden", zegt KNMP.