...

Sinds zondag 28 januari overschrijden de dagelijks gemeten pollenconcentraties 40 korrels/m³ lucht. Schuldigen zijn els en hazelaar, die in volle bloei staan. Op dit moment zijn de pollenconcentraties van els en hazelaar nog relatief laag vanwege de lage temperaturen. Daardoor ontwikkelen personen die allergisch zijn voor deze pollen vooralsnog alleen allergiesymptomen als ze bijzonder gevoelig zijn of zich vlakbij deze bomen bevinden.Sciensano verwacht dat het stuifmeelgehalte zal stijgen zodra de weersomstandigheden veranderen. Personen die gevoelig zijn voor het stuifmeel van deze bomen lopen dan een groter risico om allergische symptomen te ontwikkelen.Pollenseizoen wordt intenser en langerHet afgelopen pollenseizoen van de els en de hazelaar begon ongebruikelijk vroeg, wat toe te schrijven valt aan de klimaatverandering. De hogere temperaturen beïnvloeden de voortplantingscyclus van bomen, met een vroegere en overvloedigere stuifmeelproductie tot gevolg. In de toekomst verwacht Sciensano dat mensen vaker worden geconfronteerd met pollenallergieproblemen.Risico op elzenpollenallergieSinds vorig jaar publiceert het Koninklijk Meteorologisch Instituut (KMI) samen met Sciensano tijdens het pollenseizoen verwachtingen voor berken- en grassenpollen. Dit jaar worden ook de verwachte allergierisico's voor elzenpollen voor heel België gepubliceerd op de websites van het KMI en van Sciensano en in de app van het KMI. De evolutie van het pollenseizoen is te volgen op de website AirAllergy, de mobiele applicatie AirAllergy (Android en iOS ) en het Twitter account @AirAllergy.Om het allergierisico in te schatten gebruikt het KMI een aangepaste versie van het SILAM-model dat ontwikkeld werd door het Finse Meteorologisch Instituut. De verwachtingskaarten kunnen mensen helpen die gevoelig zijn voor deze types pollen om hun behandeling beter in te plannen en om preventiemaatregelen toe te passen.