...

Sinds de zomer mogen (opgeleide) apothekers antigeentests uitvoeren voor evenementen en voor reizigers. "We hebben dit in drie weken tijd opgezet en vandaag zijn meer dan de helft van de apotheken betrokken bij deze tests, d.w.z. meer dan 2.370. In minder dan drie maanden tijd zijn meer dan 300.000 Belgen en buitenlanders getest", zegt Koen Straetmans, voorzitter van het APB.In deze context zal de rol die apothekers kunnen spelen, worden uitgebreid. Sinds 6 september is het Brusselse proefproject voor het testen van symptomatische patiënten uitgebreid tot een aantal apotheken (iets meer dan 325) in kwetsbare gebieden. "Het proefproject in Brussel heeft de waarde aangetoond van het testen van symptomatische patiënten in apotheken voor kwetsbare groepen. Op basis van de zeer positieve resultaten van dit project hebben de gemeenschappen (Vlaanderen, Wallonië en Brussel) besloten het uit te breiden tot gebieden met kwetsbare groepen: bijvoorbeeld waar de vaccinatiegraad lager ligt of waar veel patiënten zijn met recht op een verhoogde uitkering. Wij hebben apotheken geselecteerd die reeds actief zijn in het testen van reizigers, maar het zijn de regionale autoriteiten die de apotheken hebben gekozen die gemachtigd zijn om symptomatische patiënten te testen", voegt Alain Chaspierre, secretaris-generaal van de APB, hieraan toe.Op weg naar nieuwe diensten"We zijn ons ervan bewust dat sommige collega's zich verwaarloosd voelen, we blijven pleiten voor een uitbreiding, wetende dat de testcentra zullen sluiten en dat artsen niet altijd bereikbaar zijn", geeft Koen Straetmans toe. "Ons standpunt is dat we door moeten gaan, ook al kunnen niet alle apotheken dat doen. We bevinden ons in een crisissituatie waarin onmiddellijk moet worden gereageerd. De APB heeft politici altijd verteld dat de apothekerssector onderbezet is. Wij hebben ons organisatorisch potentieel, ons reactievermogen en onze ernst kunnen aantonen", benadrukt Alain Chaspierre. "Bovendien beschikken wij over de IT-instrumenten (eForm-systeem, enz.) die ons in staat stellen dit te doen. Wat de APB betreft, is het slechts een fase, de crisis is niet het einde van het verhaal, wij willen aan de toekomst bouwen en nieuwe diensten ontwikkelen."Alain Chaspierre geeft het voorbeeld van de vaccinatie tegen covid, waar deskundige apothekers hun plaats hebben ingenomen bij de opslag en de bereiding van de vaccins in de vaccinatiecentra. In het kader van de sluiting van deze centra na 15 oktober zullen de apothekers vaccins blijven klaarmaken voor andere zorgverstrekkers. "In Wallonië hebben de autoriteiten gezegd dat zij 61 apotheken nodig hebben om vaccins klaar te maken voor dienstverleners die gemachtigd zijn om te vaccineren. Collega's die hier momenteel niet actief in zijn, moeten begrijpen dat dit is om te laten zien wat er kan worden gedaan wanneer er een crisis is en om het in niet-crisisperiodes te kunnen uitbreiden naar de bredere apothekerspopulatie." 4.000 opgeleide apothekersHet is ook de bedoeling zich voor te bereiden op de toekomst, d.w.z. de apotheker als vaccinator in zijn apotheek. "Als we snel een grote bevolkingsgroep moeten bereiken voor een derde dosis, ben ik ervan overtuigd dat ook een beroep zal worden gedaan op apothekers. We zijn in gesprek met minister Frank Vandenbroucke om het farmaceutisch circuit open te stellen als aanvulling op de bestaande vaccinatoren -zonder hen te willen vervangen-, want wij zien meer mensen of andere mensen die de dokter misschien niet ziet," legt Koen Straetmans uit. "Zodra de vaccinatiecentra opengingen, zijn we begonnen met de opleiding van apothekers in vaccinatie (theorie en praktijk). Op dit moment zijn er 4.000 opgeleid. Het is ook een kwestie van het reactievermogen van onze sector, wij zijn goed georganiseerd en de apothekers hebben gereageerd, het vaccinatiepotentieel bestaat. Op een bepaald moment moeten we beslissingen nemen die niet het corporatisme dienen, maar het algemeen belang en de volksgezondheid", aldus Alain Chaspierre. Griep staat voor de deur"Met de huidige instrumenten bedraagt de vaccinatiegraad in de risicogroep 46-47%. We moeten 70-75% halen," zegt Koen Straetmans. "Apothekers toestemming geven om te vaccineren is niet bedoeld om deze 46% te vervangen, maar om naar 70% toe te werken. De politiek begint dit in te zien en acht Europese landen staan al toe dat apothekers vaccineren. We zien dat wanneer we apothekers toevoegen, we elkaar aanvullen en de vaccinatiegraad verhogen bij mensen die het nu nog niet hebben."Vorig seizoen konden apothekers voor het eerst het griepvaccin afleveren zonder voorschrift. Van de 2,8-2,9 miljoen beschikbare vaccins hebben meer dan 400.000 mensen ze zelfstandig gekregen. Sinds 1 oktober kan iedereen zijn vaccin zonder voorschrift afhalen bij zijn apotheker, die onmiddellijk een derdebetalersregeling kan toepassen voor patiënten die behoren tot de risicogroepen die zijn vastgesteld door de Hoge Gezondheidsraad en het Riziv. "Als de apotheker twijfelt over het recht op terugbetaling, raden wij hem of haar aan zich tot de arts te wenden. Ik blijf bij dit punt omdat het systeem na de griepvaccinatiecampagne zal worden geëvalueerd. Als apotheker nemen wij een extra verantwoordelijkheid op ons bij het voorschrijven en het toekennen van vergoedingen. Ik heb er 100% vertrouwen in dat alle apothekers het correct zullen doen om aan te tonen dat we ons werk goed hebben gedaan, dat we de mensen toegang hebben gegeven tot het vaccin en dat we dankzij dit verkorte systeem de vaccinatiegraad misschien nog wat hebben kunnen verhogen. Dat is een belangrijke stap," benadrukt Alain Chaspierre.