...

Dat zegt de Belgische Vereniging van Ziekenhuisapothekers (BVZA) in een reactie op het KCE-rapport over verpleegkunde en de recente waarschuwing van Zorgnet-Icuro over de gevolgen van de vergrijzing.Het KCE-rapport pleit voor een uitbreiding van de rol van de verpleegkundigen en voor een flexibele wetgeving met duidelijke afspraken en vertrouwen in de verpleegkundige competenties. Die ambities worden door de beroepsvereniging van ziekenhuisapothekers onderschreven. De BVZA is voorstander van een heroriëntatie van de zorg naar een meer multidisciplinair model. Dat is nodig. Patiënten worden immers steeds beter en steeds langer met complexere therapieën behandeld. Door zijn achtjarige opleiding, geneesmiddelenkennis en klinische ervaring kunnen ziekenhuisapothekers een belangrijke bijdrage leveren aan de kwaliteit van de therapie en de patiëntveiligheid. Het gaat dan bijvoorbeeld over het correct doseren van antibiotica, het optimaliseren van de therapie in functie van klinische parameters enz.De beroepsvereniging wijst erop dat in tal van landen ziekenhuisapothekers al succesvol betrokken zijn bij de medicamenteuze behandeling van de patiënt. Verschillende projecten in ons land toonden ook al de meerwaarde van de ziekenhuisapotheker in het multidisciplinair team aan. Sinds het begin van deze eeuw richten ziekenhuisapothekers zich trouwens steeds meer op 'klinische farmacie', met dagelijks advies over een correcte geneesmiddelentherapie aan zorgverleners en patiënten. De BVZA is er voorstander van dat ziekenhuisapothekers zich vooral op meer acute geneesmiddelengerelateerde problemen bij ziekenhuisopname en -ontslag richten. Die rol is complementair aan de rol van verpleegkundigen en artsen. Ze draagt bij tot medicatieveiligheid, kwaliteit en een meer efficiënte en mogelijk meer kosteneffectieve zorg, besluit de Belgische Vereniging van Ziekenhuisapothekers.