...

Chronische aandoeningen nemen in de meeste landen een serieuze hap uit het gezondheidsbudget. Beleidsmakers, overheidsinstanties en andere geïnteresseerden proberen aan de hand van langdurige, grootschalige onderzoeken en analyses van complexe databanken de prevalentie van dit soort ziektes in kaart te brengen. Maar de resultaten van deze werkmethode komen steevast met enkele jaren vertraging, wat dan wel eens zorgt voor tekortkomingen in het beleid. Daarom vroeg een Italiaans team zich af of de verkoopcijfers van bepaalde geneesmiddelen in Italiaanse apotheken op een kortere termijn een betrouwbaar beeld konden schetsen van de prevalentie van chronische aandoeningen. Chronische aandoeningen De Italiaanse onderzoekers stelden een lijst op van chronische aandoeningen, zoals reuma, diabetes, hartlijden, ziekte van Alzheimer,... Voor elke chronische aandoening werd een lijst van mogelijke geneesmiddelen opgesteld. Vervolgens vroegen ze bij de apothekers de verkoopcijfers van alle opgelijste geneesmiddelen voor een bepaalde periode op. De terugkoppeling naar een chronische pathologie ligt - volgens de gebruikte werkmethode - voor de hand. In een laatste fase werd voor die periode de prevalentiecijfers via de apotheken vergeleken met diverse beschikbare databases. Betrouwbaar, maar... De resultaten vergen enige nuance. 'Gemiddeld' liggen de cijfers bekomen via de apotheken in dezelfde lijn als diegene die via de omweg van de officiële databanken de wereld worden ingestuurd. Voor cardiovasculaire aandoeningen, diabetes en schildklieraandoeningen liggen de prevalentiecijfers akelig dicht bij elkaar, wat een heel betrouwbaar beeld geeft. Anders is het bij reumatologische ziektes, chronische luchtwegaandoeningen, migraine en de ziekte van Alzheimer waar de analyse van de verkoop in de apotheek een lagere prevalentie aanduidde dan de andere gegevensbanken. Volgens de auteurs is de voorzichtige conclusie dan ook dat verkoopcijfers van welbepaalde geneesmiddelen inderdaad een betrouwbaar beeld kunnen geven van de prevalentie van chronische ziektes. Voorzichtig is inderdaad het juiste woord want het bleek vaak onmogelijk om de verkoopcijfers van de ziekenhuisapotheken te verkrijgen, waardoor niet de hele verkoop in beeld kon worden gebracht.