...

In Europa overschreed het aandeel van de 65-plussers in 2008 de kaap van 17 procent. Tegen 2060 zou die bevolkingsgroep goed zijn voor 30 procent van de totale populatie, ofwel zo'n 152 miljoen mensen. Ouderen zijn - dat is algemeen geweten - de grootste gebruikers van geneesmiddelen. In Italië (2008) zijn de 65-plussers goed voor 60 procent van de financiële middelen voor medicamenten. Generica Simoens stelde vast dat de non-compliance vaak veroorzaakt wordt door financiële redenen. "Veel oudere patiënten die zich een behandeling financieel niet kunnen permitteren, starten die behandeling gewoon niet op. Een mogelijke remedie voor dit probleem is een nog duidelijkere keuze voor generische geneesmiddelen", aldus Simoens. De impact van generische middelen bij aandoeningen die vooral ouderen treffen, varieert zeer sterk (cijfers voor heel Europa in 2009). Zo'n 71 procent van de analgetica en de ontstekingsremmers, 61 procent van de infectiemiddelen en 58 procent bij diabetes aan het ene eind van het spectrum. Aan de andere kant staan parkinson (15 %) en osteoporose (6 %). Simoens berekende wat de financiële impact zou zijn bij een toename met 5, 10 of 20 procent. In de sector van de oncologie, goed voor 11 miljard euro uitgaven, zou de besparing respectievelijk 1, 2 en 4 miljard bedragen. Bij hypertensie - generieken zijn hier goed voor een marktaandeel van 50 procent - voorspelt Simoens bij een toename met 20 procent een besparing van 2,6 miljard euro (op een totaalbedrag van 13,3 miljard). Campagne Simoens geeft toe dat oudere patiënten niet altijd bereid zijn om op een generisch geneesmiddel over te schakelen. Onder meer omdat ze er onvoldoende vertrouwen in hebben. Diegenen met een GMD blijken trouwens meer open te staan voor verandering. De Leuvense professor pleit voor een doorgedreven informatiecampagne van de overheid om het gebruik van generieken verder aan te moedigen. Hij vindt tevens dat de mogelijkheden die de informatica biedt beter moeten aangewend worden.