...

Argot Van Dyck heeft haar masterproef Farmacie aan de UA geschreven over het gebruik van de wachtkoffer. Ze ging na of die nog wordt gebruikt en hoe. Ze bevroeg daarvoor alle 15 palliatieve netwerken in Vlaanderen en Brussel. Slechts vier van de 15 zeiden dat ze nog gebruik maakten van de wachtkoffer.