...

Eerder maakten Frankrijk en Griekenland vaccinatie tegen covid19 verplicht voor zorgpersoneel. Voor Peter Piot, directeur van de London School of Hygiene and Tropical Medicine is dit evident. Ook het Engelse parlement verplichte vaccinatie voor zorgverleners trouwens al. "Een vaccin is iets heel speciaals, helemaal anders dan een behandeling," aldus Peter Piot. "Een vaccin is er voor uzelf en voor de gemeenschap. Filosofisch bekeken is het zowel egoïstisch als altruïstisch. Daarom moet personeel dat in direct contact staat met kwetsbare mensen zich laten vaccineren."Hij benadrukt dat verzorgenden en verpleegkundigen in woonzorgcentra en ziekenhuizen al epidemieën veroorzaakten die mensen doodden. "Wie in voorzieningen werkt, moet aan regels voldoen. Men beschikt over de nodige competentie -een opleiding en diploma-, houdt zich aan ethische regels en aan voorschriften inzake hygiëne. Vaccinatie hoort daar ook bij. Chirurgen zijn bijvoorbeeld sowieso gevaccineerd tegen hepatitis," zegt prof. Piot. "Vaccinatie tegen covid-19 is controversieel maar ik ben daar volledig voor. Het gaat niet zozeer over het beschermen van de verzorgers zelf maar vooral van de gemeenschap."Mensen gaan immers niet naar een woonzorgcentrum of een ziekenhuis om er te sterven. "Die voorzieningen houden mensen net in leven. En dus begrijp ik eerlijk gezegd niet dat wie u verzorgt en uw leven moet redden u doodt door zich niet te laten vaccineren..."Wel is hij er zich van bewust dat vooral in Brussel een verplichting kan leiden tot nog grotere personeelstekorten. "Dat weet ik en ik verwacht ook dat mensen naar de rechtbank zullen stappen, zowel familieleden van mensen besmet door niet-gevaccineerden, als werknemers die vaccins weigeren. Toch blijf ik erbij dat het ongelooflijk is dat mensen in een woonzorgcentrum zouden overlijden omdat werknemers het virus binnenbrengen. En ik zeg u: niemand is verplicht om daar te werken."Tot slot geeft de viroloog nog mee een algemene verplichting van het vaccin tegen covid-19 vooralsnog niet nodig te vinden.