...

Verkeerd geneesmiddelengebruik kan verstrekkende gevolgen hebben. Huisartsen en apothekers zetten zich om die reden al enkele jaren actief in rond het MS. Uit deze acties bleek dat de burger/patiënt nog niet helemaal mee is in het verhaal. Tot op vandaag ziet de burger het MS nog te weinig als een handig hulpmiddel en zeker niet als een echt communicatiemiddel tussen verschillende diensten en zorgverstrekkers. Dat is jammer, want net met goed medicatiegebruik kan er nog veel gezondheidswinst gemaakt worden. Daarom besloten KOVAG en SEL Zorgregio Gent in een pilootproject uit te zoeken of het mogelijk is om in een periode van zes maanden de burger aan te leren 1) wat een medicatieschema is en 2) dat het ook dient gebruikt te worden als communicatie-instrument tussen huisarts, apotheker, verpleegkundige, ... . Er werd gekozen om dit uit te proberen in Merelbeke. Samen sterkDoor het creëren van een echte 'community' met de gemeente, de zorgverstrekkers en het middenveld heeft het project zijn doelstellingen ruimschoots behaald. Alle betrokkenen hebben hun steentje bijgedragen: de gemeente heeft faciliterend gewerkt door in de gemeentelijke communicatiekanalen hier voldoende aandacht aan te besteden, de zorgverstrekkers hebben elkaar gevonden en zijn samen aan de slag gegaan, de verenigingen uit het middenveld hebben tijdens tal van activiteiten het medicatieschema op de agenda geplaatst, het projectteam tenslotte heeft het project geleid maar ook voortdurend met allen gecommuniceerd, iedereen aangespoord en hen van de resultaten op de hoogte gehouden. Merelbeke zit écht op schema De cijfers spreken voor zich: de kennis en het hebben van een medicatieschema is sterk toegenomen. In het ziekenhuis steeg het aantal personen van Merelbeke dat bij opname een MS mee had van 29% naar 43%. Ook digitale vooruitgangOm patiëntengegevens op een veilige manier met elkaar te delen maken artsen, apothekers en andere zorgverleners gebruik van de digitale eerstelijnskluis, Vitalink. Tijdens het project Merelbeke kende ook het gebruik van Vitalink een enorme toename in de gemeente. Dit is belangrijk, want de uitrol van het digitaal gedeelde medicatieschema blijkt geen sinecure te zijn en verloopt eerder moeizaam. ToekomstvisieHet digitaal delen van het MS is zeker de (nabije) toekomst en moet ten volle ondersteund worden. Maar ook dan zal de burger nog steeds een papieren MS nodig hebben voor 'dagelijks' gebruik. Daartoe moet de kennis van het MS en het gebruik ervan aan de burger aangeleerd worden.De maatschappij heeft hier een verantwoordelijkheid. Het volstaat niet een gezondheidsitem waar de burger zo dicht bij betrokken is, enkel via de zorgverleners uit te rollen. Het is belangrijk dat de Vlaamse overheid zich dit realiseert en in vele gemeenten de hele 'community' ondersteunt bij de implementatie. Dat dit goede resultaten genereert is met dit project in Merelbeke bewezen. Daarom is het belangrijk dat 'gemeente X zit op schema' prioritair door Vlaanderen wordt opgenomen. Het projectteam biedt hiervoor graag haar ervaring onder vorm van een draaiboek aan.