...

#CAVASa is een vervolg op 'Masker-19' en biedt nieuwe opleidingen en tips voor lokale huisapothekers om bepaalde psychosociale problemen te herkennen. Vlaams minister Wouter Beke kende het project een subsidie van 120.000 euro toe om dit doel waar te maken.Grote bereidheidUit 'Masker-19' bleek dat lokale huisapothekers extra aandacht willen schenken aan slachtoffers van intrafamiliaal geweld of burgers met psychosociale noden. "De bereidheid van de lokale huisapotheker om mensen met psychosociale klachten correct aan te spreken, door te verwijzen en op die manier te helpen, is enorm groot", zegt projectcoördinator Aline Ghijselings. "Alleen zijn de juiste tools nog niet echt voorhanden. Het doelgerichte project #CAVASa is een aanzet om deze uitdaging structureel en op lange termijn aan te pakken." PilootprojectHet project zal in verschillende fasen worden uitgerold. In eerste instantie zullen de bestaande initiatieven, ervaringen en goede praktijken in kaart worden gebracht. Na een onderzoeksperiode zal een praktische toolbox worden ontwikkeld waarmee apotheekteams aan de slag kunnen. Er komen ook gerichte opleidingen voor apotheekmedewerkers. Daarbij krijgen ze uitleg over het opmerken en herkennen van signalen van familiaal geweld, en het verbergen van psychosociale problemen. Ze krijgen tips om deze problemen dan bespreekbaar te maken. Zo kunnen ze patiënten ondersteunen, motiveren en snel doorverwijzen naar de juiste hulpverlening. Vanaf september start men een pilootproject in minstens twee eerstelijnszones, en wordt het project in praktijk gebracht. Hieruit hoopt het projectteam tegen begin volgend jaar de nodige lessen te kunnen trekken om het project te kunnen uitrollen naar alle apotheken binnen alle eerstelijnszones.