...

Dr. Joel Gelfand et coll. hebben de medische dossiers doorgenomen van 87 000 gezonde mensen en 8700 psoriasispatiënten. Ze hebben vragenlijsten gestuurd naar de huisartsen die die patiënten volgden, om na te gaan of het percentage van de lichaamsoppervlakte dat wordt ingenomen door rode, pijnlijke psoriasisvlekken, invloed heeft op de prognose.Belangrijkste conclusie: bij psoriasisletsels op meer dan 10% van de lichaamsoppervlakte is het overlijdensrisico bijna tweemaal hoger (HR 1,79) dan bij mensen van dezelfde leeftijd en hetzelfde geslacht die geen psoriasis hebben.Per 390 patiënten met een ernstige psoriasis was er één sterfgeval meer dan bij de patiënten met een minder ernstige psoriasis. Het verschil bleef overeind na correctie voor risicofactoren zoals overgewicht, roken, alcoholgebruik en de comorbiditeit (chronische nierinsufficiëntie, diabetes, hart- en vaataandoeningen ....) die samengaat met die auto-immuunziekte.Psoriasis verkort dus de levensverwachting. Hoe uitgebreider de psoriasis, des te hoger is het risico op voortijdig overlijden.De vorsers schrijven dat toe aan de ontstekingsziekte bij psoriasis. Die zou dus nog andere effecten op de gezondheid kunnen hebben dat het verschijnen van psoriasisvlekken. (referentie: Journal of Investigative Dermatology, 23 augustus 2017 DOI: 10.1016/j.jid.2017.07.841