...

Eerst en vooral: de koran is duidelijk. Sommige groepen moslims hoeven niet te vasten tijdens de ramadan. Vaak zijn het de gelovigen zelf die veel strikter zijn dan de koran van hen verwacht. Die verleent zowel tijdelijke als definitieve vrijstellingen. Tijdelijke vrijstelling gaat naar vrouwen die menstrueren, zwanger zijn of borstvoeding geven, mensen die tijdelijk ziek zijn, op reis zijn of in die periode zware lichamelijke inspanning moeten leveren. Zij krijgen een tijdelijke vrijstelling. Dat wil zeggen dat ze de vasten later moeten inhalen. Een definitieve vrijstelling geldt voor kinderen tot de pubertijd, ouderen die te zwak zijn om te vasten, chronisch zieken die elke dag op strikte tijden hun geneesmiddelen moeten nemen, dementerenden, mensen die mentaal gehandicapt zijn en psychiatrische patiënten. Zij moeten niet vasten maar kunnen dat compenseren door geld of eten aan armen te geven.