...

Volgens de rechtbank was het middel immers geen nieuw geneesmiddel, maar de aanpassing van een ouder bestaand middel. Door een patent te geven, zou er geen generiek op de markt kunnen komen. Het farmaceutisch bedrijf betwist echter dat het een patent had gekregen voor het ouder bestaand middel. Generiek Voor Indië is het langzamerhand een courant gebruik aan het worden: het land weigert om patenten uit te schrijven voor middelen. Als er geen patent is, dan hoeft de termijn die een bedrijf kan instellen binnen dewelke geen generieke versie kan worden gemaakt, niet te worden gerespecteerd en ligt de markt onmiddellijk open voor generieken. Daardoor wordt het geneesmiddel op slag goedkoper en dus ook toegankelijker voor de arme bevolking. Het kankermedicijn waarvan sprake is, kost als merknaam voor een behandeling van één jaar 55.000 euro per jaar. De generieke versie kost amper 2.000 euro per jaar per behandeling. O&O Vanzelfsprekend is het farmaceutisch bedrijf niet gelukkig met die weigering. En, in het verlengde daarvan, elk farmaceutisch bedrijf. De patentperiode is immers nodig om opnieuw fondsen op te bouwen voor de ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen. Wat in het geval van Indië ook meespeelt, is de centrale rol die dat land speelt in de fabricage van generieken. De beslissing van de overheid heeft gevolgen voor de eigen bevolking in die zin dat ze toegang heeft tot goedkopere generieken, maar ook voor de Indiase industrie die zich met de generieken bezighoudt en voor de overheid, die minder moet tussenkomen bij de terugbetaling van geneesmiddelen. Farmaceutische industrie Bij uitbreiding de hele farmaceutische industrie ziet in de weigering echter ook een bedreiging. De Indiase markt is een bijzonder grote markt waar zij, door die weigering, van verstoken blijft met hun nieuwe geneesmiddelen. Het argument dat de arme bevolking op die manier betere toegang krijgt tot geneesmiddelen vegen zij van tafel door te verwijzen naar alle mogelijke programma's die zij op punt stellen om arme patiënten gratis toegang te geven tot (dure) geneesmiddelen. Zij dreigen er nu mee al hun investeringen uit Indië weg te halen omdat ze niet zeker zijn van het rendement na onderzoek en innovatie in dat land. Wie evenmin gelukkig is met het Indiase beleid, zijn de economen. Want niet alleen de generieke bedrijven, maar ook de departementen Onderzoek en Ontwikkeling van grote farmaceutische bedrijven bevinden zich massaal in Indië. Als die hun activiteiten zouden stopzetten, dan zou dat economisch catastrofale gevolgen hebben in sommige regio's.