...

Alweer krijgt de reclame de Roetpiet toebedeeld. In het alcoholdebat was dat ook al het geval. Reclame krijgt daarmee meer aandacht dan de daadwerkelijke kracht en impact van reclame. Test-Aankoop gaat ervan uit dat consumenten zich gedwee laat beïnvloeden door reclame. En dat die consumenten na het zien van de reclame naar de apotheek hollen. Was het maar. Loopt u direct naar de winkel als u de reclame gezien hebt van bijvoorbeeld Motilium of Gaviscon? Nee, toch? Als dat wel het geval zou zijn, zouden de reclamejongens een gat in de ozonlaag springen.Die macht of kracht heeft reclame niet. En alleen al daarom is het verbieden van reclame voor geneesmiddelen zonder voorschrift een dom idee. Trouwens, reclame voor geneesmiddelen is al onderworpen aan een specifieke wetgeving die gericht is op een rationeel gebruik van de geneesmiddelen (wet van 25 maart 1964 op de geneesmiddelen en het koninklijk besluit van 7 april 1995 betreffende de voorlichting en de reclame inzake geneesmiddelen voor menselijk gebruik). En die wetgeving is al zeer strikt.Reclame zorgt er dus voor dat een product bekend is of wordt. Dat het vertrouwd in de oren klinkt als een dokter het voorschrijft of als een apotheker het uitreikt. Waar reclame zorgt voor bekendheid, dient informatie tot een goed gebruik van een geneesmiddel. En daar ligt een grote rol weggelegd voor de dokters en apothekers. Het is hun taak om de patiënten te informeren. Volledig, correct, objectief, up-to-date en vooral onpartijdig. Die informatie is van cruciaal belang. En daar wringt het schoentje veel meer. Daar kan zelfs Compeed geen oplossing bieden. Dokters en apothekers gaan graag en snel in op een vraag van de patiënt in het voorschrijven en uitreiken van geneesmiddelen. Klant is koning. En dat lijkt bij de zorgverstrekkers meer dan ooit het geval. Weigert uw apotheker u Voltaren (bewegen blijft een plezier)? Of Bisolvon (je vertrouwde keuze bij hoest)? Ik dacht het niet. En, vooral, geeft hij tekst en uitleg bij eventuele nevenwerkingen? Vertelt een dokter dat, en ik citeer Test-Aankoop, "het zuigen op een gewoon snoepje de keelpijn bijna even goed verlicht als Strepfen"? Neen, dat doet hij niet. Een dokter en een apotheker doen immers ook aan klantenbinding, spelen in op de vraag van de patiënt. Precies daarom moeten reclame en informatie samen toegediend worden. En dan heeft reclame geen negatieve nevenwerkingen.