...

De Wet op de patiëntenrechten bestond in 2022 twintig jaar en was aan modernisering toe.Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Frank Vandenbroucke vroeg aan Tom Goffin (professor gezondheidsrecht UGent, voorzitter van de Federale Commissie Rechten van de Patiënt) en Jacqueline Herremans (advocate aan de balie van Brussel, voorzitter Association pour le Droit de mourir dans la dignité Belgium) een ontwerp te maken. Begin maart stelden beide experten hun ontwerp voor aan het grote publiek. Belangstellenden - zorgverleners en -professionals, patiënten, zorg- en patiëntenorganisaties... - konden tot 18 april j.l. feedback geven. Op basis van de ontvangen opmerkingen presenteerde het kabinet Volksgezondheid een nieuwe tekst aan de federale regering.Zo werd onder meer het recht van de patiënt verankerd om tijdens een onderzoek, een behandeling of een gesprek tussen de patiënt en de zorgverlener, bijgestaan te worden door een vertrouwenspersoon.Op basis van de feedback heeft Vandenbroucke ook advies gevraagd aan de Federale Commissie Rechten van de Patiënt over hoe de patiënt zijn rol als copiloot van zijn zorg nog meer kan opnemen, zo laat de minister weten op zijn website.AanpassingenDe aanpassingen van de wet situeren zich op drie assen - patiëntenrechten in het belang van de patiënt, samen met de patiënt en door de patiënt.Belangrijk is bijvoorbeeld dat zorgverleners binnen de therapeutische vrijheid waarover ze beschikken zoveel mogelijk rekening houden met de wensen en verwachtingen van patiënten. Met andere woorden, dat ze hen niet alleen zien als een "medische" patiënt.Daarom is onder andere 'vroegtijdige zorgplanning' opgenomen in het ontwerp. De vertrouwenspersoon krijgt een grotere rol. Die mag de patiënt in de uitoefening van al zijn rechten bijstaan. Nabestaanden van een overleden patiënt krijgen ook de mogelijkheid om een klacht in te dienen.Voorts zijn er een aantal ingrepen gebeurd opdat de patiënt informatie juist (beter) kan inschatten, zoals wat een bepaalde ingreep of tussenkomst zal kosten.In het nieuwe ontwerp wordt ook 'goed patiëntschap' omschreven. Dat verkondigde minister Vandenbroucke in mei in een webinar van Arts in Nood.Het ontwerp is nu goedgekeurd en gaat naar de Raad van State. In het najaar volgt een eerste bespreking in de Kamer.