...

De gratis pil voor jonge vrouwen tot 21 jaar was tot nu toe een experimentele maatregel. Het Riziv financierde het vereist bedrag van 9,3 miljoen uit de eigen werkingskosten. De regering kiest nu voor een structurele oplossing. Vanaf 1 oktober dit jaar zou het bedrag van drie euro per maand per jonge 'gebruikster' door de gewone ziekteverzekering gedragen worden. Het Verzekeringscomité van het Riziv bracht daar begin februari al een positief advies over.Geven en nemenOver de opportuniteit van de maatregel blijft er wel discussie bestaan. De ondervoorzitter van de Bvas, Marc Moens, stelde vorige week in de Artsenkrant voor de "gratis pil" voor jonge vrouwen af te schaffen. Dat zou al een flink deel van de 50 miljoen besparingen opleveren die nu nog extra gevraagd worden in het budget voor medische zorg.De nieuwe besparingsronde knipt ook nog eens 50 miljoen van het budget voor de geneesmiddelen. De ministerraad keurde eind vorige week ook het bedrag goed dat in 2013 wel nog mag worden uitgegeven voor geneesmiddelen. Het gaat om 3.984 miljoen euro inclusief de besparingen.Ten slotte worden nog een aantal bevoegdheden inzake medische hulpmiddelen naar het FAGG overgeheveld. Dat centraliseert deze bevoegdheden en houdt toezicht op de markt van medische hulpmiddelen, inclusief die voor in-vitrodiagnostiek. Het FAGG ontvangt voor deze taken ook een bijdrage van de verdelers van deze producten.