...

De gezondheidszorg zoals die vandaag aan de patiënt wordt aangeboden, is financieel niet langer houdbaar en bovendien niet doeltreffend. Daar zijn alle onderzoekers het over eens. Van de 31 landen die lid zijn van de EOCD, bekleedt België de vijfde plaats als het om uitgaven pro capita in de gezondheidszorg gaat. De VS voert de reeks aan met bovendien de hoogste persoonlijke bijdrage. Turkije en Mexico geven het minste uit. Ouderen Tegen 2050 zal het aantal 80-plussers verdriedubbeld zijn en tegen 2030 zal het aantal 65-plussers in België met 800.000 zijn gestegen. Jaarlijks zullen er bovendien 3,2 procent meer chronisch zieken bij komen en tegen 2050 zullen de uitgaven voor de gezondheidszorg 13,8 procent van het BNP bedragen. Over 10 jaar zullen er bovendien ook 12,5 procent meer dokters nodig zijn. Het systeem zoals het nu bestaat, zal de noden nooit kunnen opvangen. PwC ziet een aantal tendensen die de volgende jaren alleen maar zullen groeien. Gezondheidszorg op maat, dat staat centraal, met een veel grotere verantwoordelijkheid voor de patiënt. De manier waarop ziekenhuizen nu worden georganiseerd, zal niet langer kunnen blijven bestaan. Patiënt-outcome zal belangrijker zijn dan bedbezetting. Hindernissen Er zijn nog een aantal zeer belangrijke hindernissen te nemen. Zo pleit PwC voor transparantie en de mogelijkheid voor de patiënt om op basis van een aantal criteria bijvoorbeeld zijn ziekenhuis - en dus zijn zorg - te kiezen. De meeste sterkhouders (overheid, farma, ziekenhuizen, verzekeringen...) vinden ook dat de patiënt zijn medisch dossier zou moeten beheren. Alleen de artsen gaan daar helemaal niet mee akkoord en eisen dat recht voor zichzelf op. De medische informatie zou ook op een SIS-kaart (of ID-kaart) opgeslagen kunnen worden, zoals in Taiwan waar de laatste zes doktersbezoeken, de behandeling, allergieën en vaccinaties op een kaart vermeld staan. u Zie blz. 4