...

De onderhandelingen over de evolutie van de marges van de apothekers zijn alvast in een zeer gespannen klimaat van start gegaan: er is een deficit in de openbare uitgaven (zie kader), veel officina's zitten in een bijzonder precaire situatie en de vakbonden maken zich ernstige zorgen. Alle partijen rond de tafel voelen dan ook heel goed aan dat dit moeilijke onderhandelingen worden en dat er zeer voorzichtig moet gespeeld worden om voordeel te halen. Gedeelde meningen "Iedereen is het erover eens: onze economie gaat achteruit en die achteruitgang versnelt", zegt de vereniging van apothekersvakbonden (UPSO) na de eerste samenkomst op het ministerie van Volksgezondheid. Geconfronteerd met de alarmerende cijfers die door de vertegenwoordigers van de apothekers werden voorgesteld, kan ook de overheid niet anders dan toegeven dat alle maatregelen die de laatste jaren genomen zijn wel degelijk een impact hebben gehad op het inkomen van de apothekers. Een maand onderhandelen De onderhandelingen lijken dus van op een goede basis begonnen te zijn. Maar al lijkt de idee van de evolutie van een nieuwe remuneratie al geschetst te zijn, toch ligt de prioriteit op dit moment elders. De vakbonden willen immers eerst en vooral nu al een herziening van de huidige marge. Dat dossier moet eind deze maand afgesloten worden. u