...

Het is een maatregel die minister Frank Vandenbroucke in de Riziv-begroting van dit jaar liet schrijven: 100 miljoen euro zou worden verdeeld onder zorgverleners die zich houden aan het akkoord of de overeenkomst van hun sector. Het bedrag dient om de stijgende kosten van de praktijk op te vangen. Maar de koppeling aan de conventiestatus van de zorgverlener bepaalt voor het Riziv de naam: conventiepremie.BerekeningDe helft van het totale bedrag werd verdeeld over alle sectoren - artsen, apothekers, kinesitherapeuten, verpleegkundigen,... - naargelang het aantal zorgverleners dat zich aan de afgesproken tarieven houden - 'geconventioneerde' zorgverleners met andere woorden. Iedere volledig 'geconventioneerde' zorgverlener krijgt zo een vast basisbedrag.De andere helft van de 100 miljoen wordt verdeeld over de sectoren naargelang het aantal zorgverleners dat de activiteitsdrempel haalt - maar inclusief het aantal zorgverleners dat zich niet aan de Riziv-tarieven houdt: geconventioneerden en niet-geconventioneerden samen.De grootte van de premie is met deze rekenwijze voor een stuk afhankelijk gemaakt van de conventiegraad van de verschillende zorgverleners. In een sector waar vele zorgverleners niet het officiële Riziv-tarief maar hun eigen tarief aan patiënten vragen, ligt de premie wat hoger.Bij de apothekers wordt de premie toegekend aan de officina.Apothekers-biologen krijgen een conventiepremie van 1.045,32 euro - dat is hetzelfde bedrag als alle artsen, van welk specialisme ook.Op 14 juli keurde de ministerraad het ontwerp-KB van de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid goed. Het werd dan voor advies naar de Raad van State gestuurd. Nog geen week later zetten het Riziv een nieuwe berekening online - een voorlopige berekening werd al begin van dit jaar gemaakt. Het Riziv waarschuwt dat de bedragen wel pas officieel zijn wanneer ze in het Staatsblad zijn verschenen.Bedragen per sectorHet Riziv zegt na te gaan of de zorgverlener volledig 'geconventioneerd' is in de periode van 15 februari tot 31 december van dit jaar. Voor zijn berekeningen van de conventiepremie 2023 is het Riziv uitgegaan van het 'referentiejaar' 2022.De premie wordt in de tweede helft van 2023 uitbetaald. Het Riziv werkt samen met de tariferingsdiensten om te achterhalen wie de apotheker-titularis is aan wie de premie zal worden uitbetaald.Zorgverleners moeten de premie niet aanvragen - die zal zoveel mogelijk automatisch worden uitbetaald. U moet er juist voor zorgen dat in ProGezondheid uw juiste rekeningnummer is vermeld. Het Riziv meldt dat het mogelijk is een specifiek nummer voor dit bedrag in deze webapplicatie aan te geven.De volledige mededeling en gedetailleerde tabel vindt u hier.