...

De werking van rode gistrijst is, net zoals bij statines, dosis-afhankelijk. De FOD Volksgezondheid stelt daarom een bovengrens van inname vast op 10 mg Monacoline K als voedingssupplement in vrije verkoop. Hogere dosissen moeten worden geregistreerd als geneesmiddel. Voor rode gistrijst met 10 mg Monacoline K, is de erkende gezondheidsclaim "geïndiceerd voor de handhaving van normale bloedcholesterolwaarden".