...

Wat men al wist en wat ook op de sessie in Leuven aan bod is gekomen: bij melanomen zijn vooral defecten in het BRAF-gen verantwoordelijk voor het op gang brengen van de ongeremde celdeling. Alleen is dat onvoldoende om een tumor te vormen. Er wordt dus aangenomen dat voor de ontwikkeling van melanomen bijkomende genetische veranderingen noodzakelijk zijn. Alleen weet men niet precies welke genen en waarom. Harvard Onderzoek aan de Harvard Medical School, uitgevoerd door wetenschapster Ophélia Maertens, die verbonden is aan het Centrum voor Medische Genetica van de UGent, heeft nu aangetoond dat het tumoronderdrukkend eiwit neurofibromine (NF1) samenwerkt met BRAF bij het ontstaan van een kwaadaardig melanoom. Het is die interactie die zorgt voor het ongecontroleerd doorgroeien van pigmentcellen en een versnelde tumorvorming. Nieuwe therapie En dacht men dat men onlangs een nieuw specifiek melanoom geneesmiddel had ontwikkeld, dan heeft datzelfde onderzoek aangetoond dat de melanomen die zowel BRAF- als NF1-mutaties dragen, relatief resistent zijn tegen dat nieuwe geneesmiddel. Tegelijkertijd hebben de onderzoekers wel gevonden dat de combinatie van twee andere nieuwe therapieën hier wel doeltreffend is. http://www.ugent.be/nl/actueel/nieuws/persberichten/nf1-gen-melanoom-hui...