...

De studie die in primeur werd voorgesteld tijdens de Geneeskundige Dagen van Antwerpen, bevestigt het beeld dat ook al uit eerdere onderzoeken naar voor kwam. Bewoners van woonzorgcentra gebruiken erg veel en verschillende geneesmiddelen, waaronder een groot deel benzodiazepines, antidepressiva en neuroleptica. Onderzoeker Luc Hanegreefs bracht het totale medicatiegebruik in kaart op één bepaalde dag (12 mei 2012) in 16 Antwerpse woonzorgcentra. Die dag waren er 2.276 bewoners van wie het geneesmiddelengebruik werd gemeten, aanwezig. Dat gaf een gemiddeld gebruik van 7,4 geneesmiddelen per bewoner. "Slechts 4 procent neemt niets, en één uitschieter is goed voor 26 verschillende ATC- medicaties per dag." Ongewenste effecten van psychofarmaca Voordeel van dit onderzoek is dat ook niet terugbetaalde medicatie werd gemeten, waaronder verschillende psychofarmaca. Zo'n 41 procent van de bewoners neemt benzodiazepine. Dat is een beetje lager dan in de eerdere PHEBE studie, die aangaf dat 51 procent van de bewoners ze slikte. "De meeste bewoners houden het bij één pil, maar een deel neemt er twee of zelfs drie verschillende. Dit probleem beperkt zich niet tot WZC. We hadden die dag 154 opnames, waarvan de helft uit het ziekenhuis kwam. Zo'n 50 procent van de bewoners die uit het ziekenhuis komen, slikte daar al benzodiazepine. Vermoedelijk namen velen die pil al voor ze in het ziekenhuis belanden. We kunnen ervanuit gaan dat dit probleem ook voorkomt in de thuiszorg maar daar bestaan geen cijfers over."