...

Sinds 1 januari 2018 zijn vrije beroepers immers niet langer onderworpen aan de 'billijke vergoeding', als ze ten minste aan een aantal voorwaarden voldoen. Zo mag de muziek bijvoorbeeld geen deel uitmaken van een bewuste (wervings)strategie. De vergoeding voor auteursrechten moeten de apothekers wel nog betalen. Al geldt dat weer niet voor muziek die ouder is dan 70 jaar.Dit geldt alleen voor kleine en middelgrote apotheken. Zijn er negen of meer apothekers tewerkgesteld in de apotheek - weliswaar in voltijdse equivalenten - dan moet er toch SABAM betaald worden.