...

Zelfregulatie... dat is het kernwoord. Kort gezegd: het zijn de officina-apothekers zelf die er moeten voor instaan. Zij zullen dat doen via hun vertegenwoordigers, APB en Ophaco. Om dit te kunnen realiseren, hebben beide beroepsorganisaties de handen in elkaar geslagen en een samenwerkingsverband gesloten. Wie meer kan weten, kan terecht op de nieuwe, eigen website www.vormingapothekers.be. Daar staan alle erkende opleidingen opgelijst en kun je meteen uitrekenen hoeveel een bepaalde module aan punten levert. Om nog even te recapituleren: elke apotheker moet jaarlijks minstens 20 credits halen, in verschillende onderdelen. Maar niet elke module levert evenveel punten op. Op de website vindt u ook alle documenten, zoals deelname-attesten en de reglementen voor de organisatoren.