...

De sterfte aan schimmelinfecties en met name aan Candidemie (in België zijn 226 patiënten overleden aan een Candida-sepsis) en invasieve aspergillose bij immunogedeprimeerde patiënten (169 stergevallen) is de laatste twintig jaar toegenomen, schrijven de auteurs in het rapport 2016-17. "Die stijging wordt toegeschreven aan een stijging van het aantal patiënten dat een immunosuppressieve behandeling krijgt (kankerpatiënten, na beenmerg of orgaantransplantatie), en de intensivering van de behandeling. Ook hiv-geïnfecteerde patiënten lopen vaker een schimmelinfectie op, maar de laatste jaren is het aantal schimmelinfecties als gevolg van aids sterk gedaald in landen met een hoge antiretrovirale dekking. Een snelle en precieze diagnose is noodzakelijk bij die vatbare patiënten zodat snel een geschikte behandeling kan worden gestart." De gevoeligste diagnostische tests worden echter niet systematisch gebruikt, wat kan verklaren waarom dergelijke infecties worden onderschat. De epidemiologie van schimmelinfecties evolueert gestaag. Daarom is het wenselijk de incidentie van de verschillende species en het optreden van (intrinsieke of verworven) resistentie te volgen teneinde de behandeling dienovereenkomstig aan te passen. "De laatste tijd stijgt het aantal positieve hemoculturen met Candida non albicans, die vaak resistenter zijn tegen fluconazol. Ook stijgt de frequentie van Aspergillusstammen die resistent zijn tegen azolderivaten. Bepalend voor die evolutie is het gebruik van antimycotica in het ziekenhuis, maar ook in de eerstelijnszorg. Resistentie van Aspergillus wordt ook in de hand gewerkt door het sterke gebruik van azolpesticiden in de landbouw", leggen ze uit.In detail: in 2016 werden 15 gevallen van cryptococcose geregistreerd en in 2017 8 gevallen, dus een incidentie van 0,13/100 000 inwoners in 2016 en 0,07/100 000 in 2017. De frequentste verwekker van oppervlakkige schimmelinfecties in België is nog altijd Trichophyton rubrum. De op een na frequentste verwekker is het Trichophyton mentagrophytes complex, een frequente verwekker van oppervlakkige schimmelinfecties van de huid en de nagel.Het epidemiologische rapport wordt om de twee jaar opgesteld door Sciensano en het nationaal referentiecentrum voor mycosen, maar de auteurs waarschuwen dat het geen volledig beeld geeft van de epidemiologie van schimmelinfecties in België.