...

De Senaat heeft er logischerwijze voor gekozen om het wetsvoorstel van Xavier Bertrand in grote lijnen te volgen. Dit wetsvoorstel is er snel na de Mediatoraffaire gekomen. De senatoren zijn nog een stap verder gegaan door de volledige bescherming van klokkenluiders wettelijk vast te leggen. Ze hebben ook groen licht gegeven voor de wettelijke verplichting waardoor gezondheidswerkers al hun belangenconflicten met de farmaceutische sector bekend moeten maken. Groepsklacht De tekst die nu door de senatoren is goedgekeurd, toont wel enkele nuances. Vooral als het gaat om de slagkracht van de slachtoffers. Er is immers een amendement goedgekeurd waardoor slachtofferverenigingen samen één klacht kunnen indienen als ze allen getroffen zijn door eenzelfde schadelijk geneesmiddel. Daardoor kunnen alle getroffen patiënten mee- profiteren van de uitspraak. Dit soort rechtszaken bestaat in Frankrijk niet en werd ook niet in de Franse wetgeving voorzien.